I've started making fractal compositions in december 2008 and used Apophysis for creating the flames and spirals untill july 2010. With my growing need of having more control on the intire process of 'painting' fractals, i've started using Xenodream after taking the splendid course at the Visual Arts Academy by Joseph Paisley. Xenodream is an amazing piece of software that allows me to create fractals in a true 3D invirement with total control.   Ik begon fractal composities te maken sinds december 2008 en gebruikte het programma Apophysis om alle objecten en spiralen aan te maken tot juli 2010. Met de groeiende behoefte om over meer controle te beschikken over het aanmaken van de fractals, startte ik met Xenodream. Dit na het volgen van de Xenodream cursus bij de Visual Arts Academy door Joseph Paisley. Xenodream is een fantastisch programma die me toelaat om fracals te tekenen in een echte 3D omgeving met gehele controle.
     

Click the image below to view the fractalart gallery.
It's a selection of my work. I hope you enjoy this artwork :)

 

Klik op onderstaande afbeelding om de fractal kunstgallerij te bezoeken. Het is een selectie van mijn werk. Veel kijkplezier :)